ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

My Self


Hello all !! My name is Waraporn Yanglang.
My Student number is 5311114105.
I'm Ferin <3
 I always like to share others my experience. 
I'm interested in linguistics.
My lovely friend >,,<
In a few years, I'm going to be a good teacher.
 I wish my students and their parents love me. lol -_-!!
English 03
Now, I'm studying English Education years 3 in Nakhon Si Thammarat Rajabhat university, Thailand.วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

(Learning Log✿)


29 June 2012  สอนเพื่อนในห้องทำ Head Blog โดยใช้ Photoshop ตกแต่งภาพ

 1 June 2012   
- Innovation Education Technology in the global Classroom
- การออกแบบข้อสอบใน word 
8 June 2012
- On the problem and Strategies of Multimedia Technology in English Teaching
15 June 2012 
- สอนการทำ Blog
สอนการเปลี่ยน Template. การตกแต่งสี, การใส่นาฬิกาปฏิทินแทรกวีดีโอเพิ่มบทความเพิ่มชื่อเพื่อนในห้อง
-    - ใส่วีดีโอการสอนภาษาอังกฤษจาก YouTube  
      2 June 2012
- ใส่ Recent posts ใน blog
- ใส่แบบสำรวจ "Do you like my blog?"
29 June 2012
- สอนเพื่อนในห้องทำ Head Blog โดยใช้ Photoshop ตกแต่งภาพ
6 July 2012
- CAI โดยโปรแกรม Program Adobe Captivate 5  
- เริ่มทำ Story board ใช้กระดาษครึ่ง A4
13 July 2012
ออกแบบหน้าแรก ข้อความต้อนรับเข้าสู่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
- ตั้งวัตถุประสงค์ มีจำนวน  3 ข้อ 
20 July 2012
- ใช้เมาส์ชี้แล้วรูปภาพ / ตัวอักษรปรากฏขึ้นมา
27 July 2012
- ใส่เสียงใน CAI เม้าว์ชี้หูฟังแล้วมีเสียง
- การออกข้อสอบแบบ multiple choice
- ออกจากโปรแกรม 
10 August 2012
การออกข้อสอบแบบ Matching & Fill in the blank
17 August 2012
- การ public, เนื้อหารายงานฉบับสมบูรณ์
14 September 2012
- ใส่ log in เพื่อเข้าสู่บทเรียน
- การ public อีกวิธี